Mashup Bao giờ lấy chồng, Lạc Trôi, Ông bà anh – HVNCLC

777

Chế nhạc “Bao giờ em lấy chồng” “Lạc trôi”, “Ông bà anh”, “Đi để trở về” đây là cách một hội thực hiện với mong muốn “Make hàng Việt great again”. Doanh Nghiệp Việt từ “ngắc ngoải” sẽ cất cánh? – Official teaser Lễ công bố HVNCLC 2017