“Đi để trở về” – Phiên chợ xanh tử tế – HVNCLC

677

Phiên Chợ Xanh Tử Tế và bài hát phong cách “Đi để trở về” với phần lới ý nghĩa.

Hội chợ “Địa chỉ xanh, sản phẩm sạch của hợp tác xã nông nghiệp” được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức với mục tiêu giúp các Hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản sạch, an toàn đến người tiêu dùng.

Chia sẻ